De grootste uitdagingen van de Maakindustrie op IT gebied

 

Afgelopen woensdag was er een zeer interessant event “MaakIT”. Bedrijven uit zowel de maak industrie als de IT industrie komen daarin samen, om te zoeken naar oplossingen en uitdagingen die in de maak industrie spelen.

Op een inspirerende en creatieve wijze hebben we op de volgende onderwerpen met elkaar gesproken:

- Printing en Facility Sharing

- Robotisering

- Tracking & Tracing.

Hoe manage ik alle constraints. Om zaken te kunnen doen met klanten en toeleveranciers moeten allerlei (technische) specificaties gedeeld worden. Om vervolgens iets te kunnen ontwerpen, maken en leveren moeten al deze specificaties weer op elkaar aansluiten. De specificaties zijn dus als het ware constraints, die over het gehele proces gemanaged moeten worden. Ook zouden ze de basis moeten zijn voor de secundaire procesaansturing, de facturatie, betaling, verloning van personeel en uitbestede diensten. Een mooie engine die dit bijhoudt en via een portal ontsluit naar de ketenpartners is de droom die nagestreefd wordt. De huidige manier van kostprijzen blijkt te statisch en te veel gericht op resultaten uit het verleden. Met de nieuwe technologieën als 3D printing, worden vaak “one-off” producten gemaakt. Hiervoor is geen historische kostprijs. Uiteraard zijn de kosten wel belangrijk, en de kostprijzen zullen dus dynamischer moeten, en ook integraal en real time over de supply chain heen. Kortom een manier om voor iedere order op voorhand te bepalen hoeveel winst er gemaakt kan worden, Profitable-to-Promise zoals dat zo mooi heet. De wereld verandert snel, wat vandaag leading technologies zijn, is morgen commodity. De nieuwe technieken en snelle uitwisseling van product specificaties maakt dat het beschermen van je ontwerpen en productiemethoden steeds lastiger is. Om toch bestaansrecht te houden, moet je continue voor ogen houden hoe je het Business model hierop aanpast. Daarbij kan worden aangemerkt dat er blijkbaar toch nog meer via octrooien te beschermen valt dan dat bij de meeste van ons bekend is. In de IT blijken meer technologische pareltjes te zitten dan dat de meeste van ons vermoeden. Voor ieder individueel bedrijf is het onmogelijk om dit allemaal in de gaten te houden. Dit geldt zowel voor de maak bedrijven als de IT zelf. Door met verschillende maak- en IT bedrijven naar een probleemstelling te kijken, komen vanuit diverse invalshoeken oplossingen naar voren die zeker de moeite van een verdere verkenning waard zijn. Kortom twee weten meer dan 1, maar 10 weten nog veel meer dan 1!

Bij de centrale terugkoppeling volgt een verrassing. De tafelvoorzitters geven aan wat bij hun sessie besproken is. De verrassing is om te zien dat de onderwerpen die besproken zijn in alle drie de subgroepen vrijwel hetzelfde zijn geweest. Zaken die dus over de onderwerpen heen spelen zijn:

Wil je ook een stap zetten in het oplossen van je uitdagingen, neem contact op!