Wat kost het?

Voor de reguliere werkzaamheden van Biz2Be geldt dat wij graag een maatwerk voorstel maken. Het intakegesprek hiervoor is gratis. Naast dit maatwerk kent Biz2Be 3 vaste modellen van dienstverlening.

  1. Forecasting: uw ondernemingsplan wordt opgesteld met een begroting voor de komende 3 jaar. Deze begroting bestaat uit de cash-forecast, de balans en de resultatenrekening. Maandelijks worden de werkelijke resultaten van uw onderneming ingelezen, en wordt de forecast aangepast met deze werkelijkheid. Deze dienst kost u € 75,- per maand
  2. Beheersbaarheid: idem als forecasting uitgebreid met de mogelijkheid om zelf scenario's uit te werken in de forecasting software. Maandelijks is er een evaluatie van de voortgang ten opzichte van de forecast. Deze dienst kost u € 145,- per maand.
  3. Control: idem als beheersbaarheid uitgebreid met een actieve begeleiding richting participatie door de Business Angels. Deze dienst kost u € 425 per maand. 

De overeenkomst voor bovengenoemde werkzaamheden wordt voor minimaal 1 jaar aangegaan.