Maak uw onderneming weer concurrerend.

In het huidige economische klimaat hebben veel ondernemingen het moeilijk om het hoofd boven water te houden. De concurrentie neemt toe, de verkoopkanalen verplaatsen zich steeds meer naar internet en nieuwe verdienmodellen doen hun intrede. Door de druk van alle dag hebben bedrijven niet voldoende tijd om op deze veranderingen een adequaat antwoord te geven. Wat ontbreekt is een Business Angel, iemand die ruime ervaring heeft bij andere bedrijven en dit kan vertalen in concrete acties voor uw bedrijf.

Biz2Be is zo’n Business Angel, en officieel partner van de Business Angels Nederland. Door dit partnership heeft Biz2Be rechtstreeks toegang tot informal investors, mocht aanvullend kapitaal nodig zijn. Biz2Be heeft ruim 25 jaar ervaring in de logistieke en productieprocessen, voornamelijk bij multinationals. Door het toepassen van state-of-art plannings en uitvoerings tooling, krijgt u inzicht en grip op de stuurparameters van uw bedrijf. Dit is cruciaal om snel en effectief in te kunnen spelen op de marktvraag en eventuele verstoringen in de keten. Door uw onderneming real time te maken, kunt u de concurrentie weer aan, vermindert uw werkkaptiaal en verbetert de winstgevendheid.

Bekijk de video van wat een Business Angel traject inhoudt.