Hoe werken we?

In een verkennend gesprek worden de huidige situatie en de gewenste situatie met u doorgenomen. Biz2Be gaat in op de belemmeringen, die zaken die u ervan weerhouden om bij de gewenste situatie te komen. Het niet helder kunnen omschrijven van de gewenste situatie kan ook een belemmering zijn.

Vervolgens kijken we gezamenlijk welk aandeel Biz2Be kan nemen in het wegnemen van de belemmeringen. Hiervoor wordt een opdracht tot dienstverlening opgesteld.

Na wederzijdse overeenstemming over de opdracht tot dienstverlening starten de diensten.

Biz2Be gebruikt de methode van Business Canvas om de van de kernelementen van het bedrijf te visualiseren. In het Business Canvas komen zaken als Klant Segmenten, Waarde Proposities, Kernactiviteiten, Key Resources en Key Partners naar voren. Ook worden de financiele inkomsten en uitgavenstromen inzichtenlijk gemaakt. Om de financiƫle haalbaarheid door te rekenen wordt gebruik gemaakt van PlanGuru. Met deze software wordt een integraal model van uw onderneming gemaakt. Dit model bevat de begroting van de resultatenrekening, de balans en de cashflow. Door maandelijks de cijfers uit uw boekhouding in dit model in te lezen, is de begroting steeds up to date en geeft dus inzicht in de ontwikkelingen. Op regelmatige basis nemen wij dit met u door. Waar nodig zal dit leiden tot bijsturing op de gemaakte plannen.

Voor bedrijfsfinancieringen en subsidieaanvragen maken we ondernemingsplannen. Hierbij maken we gebruik van de bovengenoemde componenten, om zo te zorgen van een integraal beeld en succes te garanderen bij het verkrijgen van de financiering of de subsidie.

De andere pijler van succes is ervoor te zorgen dat uw bedrijfsprocessen real time worden. Dit geldt met name voor alle processen rondom planning, van lange termijn planning, via Sales & Operations planning tot en met de detailed scheduling. Als deze hele keten transparant en real time is, kunt u inspelen op kansen die de markt biedt en adequaat antwoord geven op eventuele verstoringen.