Moore

 • De wet van Moore ten einde, wat nu?

  De wet van Moore ten einde, wat nu?

  In de jaren 60 heeft Gordon Moore, de oprichter van Intel, een voorspelling gedaan. Computerchips verdubbelen iedere twee jaar qua aantal transistoren. Deze voorspelling heeft dus 50 jaar stand gehouden. Nu gaat het niet meer op. De lijntjes op de chips zijn nu slechts enkele nanometers breed, kleiner kan niet. Bij enkele nanometers breedte liggen er nog maar 5 a 10 atomen naast elkaar. Nog smallere lijntjes en allerlei “kwantummechanische” effecten worden manifest.
  Dus computerchips worden niet sneller/ kleiner/ goedkoper. Wat moeten we dan doen om onze honger naar steeds meer betaalbare technologie te stillen? We moeten slimmer worden! Moet mijn CV ketel inderdaad 7*24 uur met het internet verbonden zijn om misschien een keer of 10 per dag te schakelen? Moeten alle APP’s op mijn telefoon inderdaad precies bepalen waar ik ben, wat mijn hartslag is etc? Waarschijnlijk niet. Maar of het nodig hebben we ons bij het ontwerpen nooit afgevraagd. Er was toch wel voldoende rekenkracht.
  Dus wat gaan we nu doen? Voortaan nadenken onder welke condities we iets nodig hebben. In requirements management is hier al rekening mee gehouden. In de opbouw van een user story staat het woordje “when”. Vandaag de dag kom je nog veel user stories tegen zonder “when”. Vanaf nu dat “when” dus maar gebruiken, zodat onze computers in de toekomst niet gaan vastlopen…

 • Moore's Law to an end, now what?

  Moore's Law to an end, now what?

  In '65, Gordon Moore, founder of Intel, made a prediction. Computer chips double every two years in terms of number of transistors. This prediction has been valid of the past 50 years. Unfortunately is has come to an end. The lines on the chips are now only a few nanometers wide, cannot be smaller. In a few nanometers in width, there are still only 5 to 10 atoms adjacent to each other. Even narrower lines and all kinds of "quantum mechanical" effects are manifest. So computer chips will not become faster / smaller / cheaper as we were used to. What should we do to satisfy our hunger for more affordable technology? We need to be smarter! Does my boiler indeed requires 7 * 24 hours connection to the Internet for only about 10 switches a day? Should all APPs on my phone indeed constantely measure my exact position and my heart rate etc? Probably not. But whether it is necessary has never been considered when designing. There was sufficient computing power anyhow. So what do we do now? Consider under what conditions we need anything. In requirements management is already taken into account; the word "when" in defining a user story. Today, you'll have many user stories without "when". So from now use the "when" so our computers do not get stuck in the future...