“When”, het cruciale woordje in requirements management…

Vaak worden bij het verzamelen van wensen en eisen aan een nieuw project, zoveel mogelijk zaken verzameld. Dit levert twee uitdagingen op:

  1. Door de hoeveelheid zie je door de bomen het bos niet meer. Er ontstaan dubbele formuleringen en iedere gebruiker houdt vast aan zijn eigen formulering.
  2. In de formulering wordt geen rekening gehouden met de conditie waaronder de formulering geldt. Zonder een specifieke conditie moet de formulering dus altijd gelden, en dat kan tot vreemde/ dure/ niet noodzakelijke ICT oplossingen leiden.

Als je een requirement in een zuiver “use case format” beschrijft, voorkom je dat de twee genoemde uitdagingen zich manifesteren. In plaats van snel alles te verzamelen is het dus aan te bevelen even stil te staan bij de formulering. Vergeet dan ook niet de “when” mee te nemen. Door de toevoeging van “when”kan de oplossingsrichting substantieel anders en eenvoudiger worden. Een voorbeeld van de afgelopen week bevestigt dit. Er was een use case formulering zonder “when”. De ICT oplossing moet valideren of aan alle voorwaarden is voldaan voordat een productiemachine start met produceren. Na wat discussie is “when” toegevoegd. De toegevoegde “when” is dat bij wijgizingen de validatie moet plaatsvinden. Dus in plaats van continue de condities te checken, en daarmee de uitvoering te vertragen, wordt nu alleen bij wijzigingen gechecked. De ICT oplossing is eenvoudiger te realiseren, het is nog steeds veilig en de productie output is hoger! Kortom, “when” helpt je!!