Asynchrone wederkerigheid

 


In de ontmoetingen die ik de afgelopen weken heb gehad stond het begrip “asynchrone wederkerigheid” centraal. Dit begrip is door Seats2Meat-oprichter Ronald van Hoff geïntroduceerd. Asynchrone wederkerigheid gaat uit van het gegeven dat wanneer je iets weggeeft je dit altijd weer terugkrijgt. Misschien niet synchroon van de persoon waaraan je iets hebt gegeven, maar in ieder geval binnen je waarde netwerk.
Uit eigen ervaring kan ik inmiddels zeggen dat dit uitstekend werkt. Je directe relaties staan minder onder druk omdat je niet geforceerd wordt gelijk een tegenprestatie te leveren. Een ander positief effect is dat je netwerk enorm snel groeit, en wel met personen waar je vrijwel direct zaken mee kunt doen. Kortom het is niet alleen zakelijk gezien aantrekkelijk, maar ook een verrijking in de zin van persoonlijke ontmoetingen. Wie sluit er nog meer aan bij de Society 3.0 waarbij men gelooft in asynchrone wederkerigheid?