Verbeter je bedrijfsresultaat, meet of acties uitgevoerd worden

Bovenstaande statement lijkt te simpel om waar te zijn. Je bedrijfswinst verhogen door te meten of iedereen zijn acties uitgevoerd heeft. Toch gaat het voor vrijwel alle bedrijven en instellingen op. Vaak zijn de KPI’s gedefinieerd, en worden tijdens overleggen de acties om de KPI’s positief te beinvloeden besproken en toegewezen. Door de hectiek van alle dag blijft de uitvoering van deze acties vaak achterwege. In de MT vergadering blijkt dat er een aantal cruciale acties (weer) niet uitgevoerd zijn. De directie kan hierover moeilijk boos worden, want in de uitvoering van hun eigen acties zijn ze ook nalatig geweest.

Hoe kun je dit patroon doorbreken, en dus je bedrijfsresultaat verbeteren? Meet de uitvoering van de acties, en publiceer dagelijks de status. Degene die zijn acties wel uitvoert scoort daarbij punten voor zijn “Karma”. Er zal een positieve competitie ontstaan om hogere Karma-scores te krijgen. Dit ga je terugzien in je bedrijfsresultaat!