Zonder overzicht, geen inzicht

Op mijn vorige blog die gaat over het maken van een bouwtekening voordat je gaat bouwen heb ik veel reacties gehad. Uiteraard is een ICT project anders dan het realiseren van een gebouw. De tekening is in beide gevallen net zo belangrijk. Juist bij een ICT project is de tekening, het overzicht, cruciaal. Dat begint bij de business, de gebruikers. Die moeten eerst zelf (weer) begrijpen hoe hun activiteiten samenhangen in de gehele keten. Als dit duidelijk is, kun je bepalen hoe je het wilt besturen. Dit zijn de knoppen waaraan je kunt draaien om je processen positief te beïnvloeden.
Het ontwerp van de keten en de bijbehorende besturing kun je niet in programeercode doen. Hiervoor heb je heldere visualisaties nodig. Uiteraard houdt de Business Angel die dit begeleidt de benodigde details bij, zoals de informatiebronnen en bedrijfsregels. Dit geheel kan aan ICT gegeven worden om te laten realiseren. Door de tekeningen te koppelen aan de onderliggende informatiebronnen en bedrijfsregels zijn de juistheid en volledigheid geborgd. Ook is meteen de documentatie op orde om het geheel in beheer te kunnen nemen.
Dus zorg ook in de ICT voor visuele bouwtekeningen die duidelijk maken wat je gaat doen. Zonder dit overzicht is er geen inzicht!