Hoe stel ik een goede vraag, #durftevragen….

 

Voordat je een goede vraag kunt stellen, moet je eerst durven. Het durven stellen van een vraag ligt minder voor de hand dan het lijkt. Gelukkig zijn er bedrijven die het lef wel hebben om een vraag te stellen. Als we op 5 maart bij de firma Zalsman op bezoek zijn met het Mentor X-team blijkt dit weer eens dat er bedrijven met lef zijn. Het vergt namelijk lef om toe te geven dat je nog vragen hebt. Maar als je eerlijk bent: wie heeft die nou niet? Zakelijk gezien wil toch iedereen meer omzet, nieuwe klanten, nieuwe betere producten, minder kosten, meer vrije tijd etc. Ook als individu is er genoeg te wensen op het gebied van dingen die je wilt hebben, de ontwikkeling van de persoon die je wilt zijn en meer tijd & geld om de dingen te doen die je graag wilt doen. Kortom iedereen heeft vragen waarbij de hulp van de Mentor X Mastermind prima te gebruiken is. Dus stap 1 van het stellen van een goede vraag is: durf je toe te geven dat je nog een vraag/ probleem/ dilemma/ wens hebt?

 

Goed als je stap 1 gezet hebt en je durft je vraag te delen met de Mentor X Mastermind, dan komt de 2e vraag. De 2e vraag is: hoe stel ik een goede vraag? Dit blijkt lastiger dan je denkt. Een goede vraag moet namelijk aan een aantal kenmerken voldoen:

  1. Helder geformuleerd zijn en dus niet zweven
  2. Ondubbelzinnig zijn
  3. Voldoende context hebben voor de ander
  4. Werkelijk in overeenstemming zijn met wat je echt wilt.

 

Een goede vraag vergt dus nogal wat voorbereiding. Als je de vraag niet voorbereidt, en uit de losse pols iets met de Mastermind deelt, krijg je ook zomaar iets uit de losse pols terug. Dit is zowel voor de vraagsteller als voor de anderen onbevredigend. Heb je de vraag wel goed voorbereid en helder geformuleerd, dan zullen de antwoorden ook veel specifieker zijn en dus je vraag beter beantwoorden.

Uiteraard zijn er heel veel methoden die je kunnen helpen om een goede vraag te stellen. Een veelgebruikt hulpmiddel is de “Minto Pyramid Principle”, met de SCQA-methode. SCQA staat voor Situation, Complication, Question and Answer.

  • In Situation beschrijf je wat er is en wat je wilt, je ambitie.
  • In Complication beschrijf je de barrières, waarom gaat de bal niet vanzelf rollen en op welk gebied je dus hulp nodig hebt.
  • Question is een zuivere formulering van de complication in de vraagvorm. Als dit helder is start je de Mastermind of het onderzoek.
  • Dan komen de Answers, die als het goed is de question beantwoorden, en de Complications wegnemen.
Het model is in essentie heel er eenvoudig. Toch blijkt dat het invullen vaak lastig is. Wat je vaak ziet is dat elementen van Situation en Complication door elkaar heen gebruikt worden. Maar goed, na wat oefening en ondersteuning is het vaak goed te doen. Het is overigens heel duidelijk wanneer je klaar bent met het SCQ-deel. Dat is als je zelf denkt: ja, dit klopt als deze problemen/ situaties/ uitdagingen/ barrières weggenomen zijn heb ik inderdaad mijn doel/ wens/ droom bereikt!

 

Dus laten we de komende Mentor X bedrijfsbezoeken voortaan vooraf laten gaan door een goede voorbereiding van de vraagstelling, zodat we samen kunnen genieten van de kracht van de Mastermind!