Process mining in de industrie: wie durf?

De definitie van process mining is het kunnen analyseren van bedrijfsprocessen op basis van de vastlegging van de gebeurtenissen in ICT systemen. Veel systemen houden bij wie, wat, wanneer gedaan heeft. Met process mining krijg je inzicht in hoe je processen werkelijk verlopen, hoe lang iedere activiteit duurt en wat de wachttijden tussen de activiteiten zijn. Kortom je krijgt dus inzicht in:

- De werkelijke procesgang(en); de werkelijke volgorde van de uitgevoerde activiteiten

- De afwijkingen en non-compliances (overgeslagen stappen)

- Het rework dat uitgevoerd is

- De bottlenecks in het proces

 

De technieken achter van process mining bestaan al enkele jaren. Tot nu toe is de toepassing van process mining vooral gericht op de administratieve processen. Wordt het dus niet een tijd om de manufacturing en logistieke processen ook eens aan process mining te onderwerpen? Zeker in manufacturing, waar het hebben van een “historian-systeem” gemeengoed is, kan process mining prima toegepast worden.

 

Kortom wie durft het aan om inzicht te krijgen in de werkelijke procesgang binnen manufacturing, inzicht te hebben in de afwijkingen, non-compliances en bottlenecks? Dit inzicht is de basis voor het krijgen van meer grip op je organisatie en verdere stappen op het gebied van Lean Manufacturing.