Verbeter uw grip op supply chain & productieprocessen

Supply chain en productieprocessen zijn complex. Alleen al het onderhouden van een gedetailleerd en actueel overzicht van uw processen, bedrijfsregels en de onderlinge afhankelijkheid is vaak al een uitdaging op zich. Voeg daar de veranderende aard van bijvoorbeeld de marktvraag en wetgeving aan toe, en uw organisatie besteedt al snel meer tijd aan proces- en impactanalyses dan aan het besturen van de dagelijkse operatie. Nauwkeurige impactanalyses naar de gevolgen van veranderingen zijn essentieel, maar tijdrovend en complex. Het proces versnellen leidt vaak tot onvoldoende inzicht en zeer zorgvuldig te werk gaan neemt veel tijd in beslag. Beide leiden vaak tot stijgende faalkosten als gevolg van een stilstaande productie, wijzigingen, het niet voldoen aan regelgeving, verkoopverliezen, stijgende voorraadkosten en andere verstoringen.

 

Wat u nodig heeft is de mogelijkheid om snel en goed in te kunnen schatten welke impact wijzigingen in de gehele productie en supply chain hebben. U wilt kunnen zien welke aspecten van uw organisatie geraakt worden door een verandering en wat er gedaan moet worden. Onze YMTY oplossing doet dit allemaal voor u

Wat is YMTY

YMTY staat voor "Your MOM Told You", waarin MOM uw Manufacturing Operations Management is. De software-engine van YMTY is URequire Studio. De USoft oplossing voor het vastleggen en beheren van bedrijfseisen en -regels. Met behulp van deze software bent u in staat om uw bedrijfseisen en -regels sneller en consequenter in kaart te brengen. Om de juistheid en volledigheid van uw bedrijfseisen en –regels te ondersteunen hebben wij YMTY voorzien van alle definities, onderlinge relaties en best practices van de industriestandaarden. Hierdoor kunt u meteen aan de slag en krijgt direct een diepgaand inzicht in supply chain en productieprocessen. Inhoud toevoegen die specifiek voor uw organisatie is, is gemakkelijk te realiseren en maakt YMTY een nog waardevollere oplossing. Onderlinge relaties worden direct zichtbaar gemaakt terwijl u werkt met YMTY en omdat het in natuurlijk taal beschreven wordt is het te begrijpen door alle diciplines binnen uw organisatie. YMTY geeft bovendien feedback op de consistentie van uw werk om eenduidigheid en ondubbelzinheid te waarborgen.