Right first time, met YMTY verhoogt u uw slagkracht terwijl de faalkosten afnemen.

Samen met de firma USoft heeft Biz2Be een oplossing gebouwd om de slagkracht van uw onderneming te vergroten en de faalkosten substantieel te verminderen. Deze oplossing heet YMTY. YMTY staat voor Your Mom Told You, waarbij Mom de naam is van de systemen die de productieprocessen aansturen en ondersteunen. De referentiemodellen waarvan YMTY gebruikt maakt zijn dan ook gericht op de primaire processen van productie en logistiek. Met YMTY krijgt u dus weer grip en controle op de veranderingen die u wilt of moet doorvoeren in uw productie en logistiek.

Door het toepassen van YMTY neemt de slagkracht van de onderneming toe omdat implementaties als gevolg van veranderingen tot wel 40% sneller door te voeren zijn. Bovendien nemen de faalkosten af ook met 20% af, door betere specificaties en beter inzicht op de impact van de verandering.

Om de marktpositie te behouden moeten innovatie producten op de markt gebracht kunnen worden. Andere voorbeelden van noodzakelijke veranderingen zijn, het moeten doorvoeren van eisen uit nieuwe wetten en het inspelen op veranderende marktomstandigheden. Al deze veranderingen leiden tot aanpassingen in processen en ondersteunende ICT systemen. Met YMTY zorgt u ervoor dat u deze veranderingen adequaat kunt doorvoeren, zonder de gebruikelijke toename in faalkosten of onacceptabel lange doorlooptijden van de verandering.

Traditionele implementaties gaan vaak gepaard met substantiële faalkosten. Er wordt veel tijd, geld en inspanning vernietigd. Vaak zijn deze kosten verborgen. Maar ook de verborgen kosten en indirecte gevolgen van falende veranderingen zijn substantieel. In de ICT kunnen de directe faalkosten wel oplopen tot 1% van de omzet. De indirecte faalkosten zijn echter nog hoger, en worden vaak als noodzakelijk kwaad gezien. Met YMTY krijgt u weer grip op de verandering, waardoor uw faalkosten substantieel afnemen en de verandering sneller klaar is. U hebt dus weer tijd om uw aandacht, geld en manuren weer in te zetten voor zaken die toegevoegde waarde voor uw klanten leveren.

Met de YMTY-oplossing zijn de omgevingsfactoren beter in kaart gebracht, waardoor dus een betere en sneller impactanalyse gedaan kan worden. De mogelijke scenario’s kunnen dus snel beoordeeld worden. Deze impactanalyse kan de door business zelf gedaan worden, omdat de vastleggingen in het YMTY-systeem in mensentaal gedaan wordt, en dus niet in een taal die alleen door ICT-experts begrepen wordt. Hierdoor neemt de kwaliteit van de specificaties toe met 50%, en kost het verzamelen van de specificaties 40% minder tijd. In YMTY worden de 3 lagen van architectuur met elkaar verbonden: de bedrijfsfuncties, de ICT systemen en de ICT infrastructuur. Kortom de gehele keten van de informatievoorziening is in beeld. De taalengine van YMTY zorgt ervoor dat de gebruiker steeds alleen de relevante context van hetgeen hij wil bewerken of beoordelen ziet.

Kortom met YMTY gaan uw faalkosten naar beneden en kunt u snel wijzigingen doorvoeren zodat u kunt inspelen op de kansen die de markt u biedt. Meer weten of een demonstratie van YMTY bijwonen: neem vrijblijvend contact met ons op of kijk op http://www.usoft.com/software/ymty