Big Data en feedback naar de operatie

Deze week was er een buitengewoon interessant seminar van CGI over Supply Chain en Big Data. Met een groot aantal deelnemers hebben we naar de nieuwste technologische ontwikkelingen en bijbehorende cases gekeken. Ook hebben we met elkaar verkend waar de grootste uitdagingen van Supply Chain liggen, en hoe Big Data hier een antwoord op zou kunnen geven.

De mogelijkheden blijken weergaloos en de (financiële) drempels laag. Belangrijk is en blijft dat je met al die nieuwe inzichten/ verbanden/ antwoorden die Big Data op kunnen leveren, wel de feedback naar je operatie blijft voeden. Met andere woorden, blijf opletten! Je bent al snel onder de indruk van het nieuwe inzicht uit Big Data, maar hoe pas je de besturing van je organisatie hier nu op aan? Pas als je dit ook effectief doet, kan je profijt van Big Data toepassingen hebben.

Supply Chain optimalisatie en Big Data

Aanstaande woensdag 6 juni ’14 organiseert CGI een event over “Supply Chain Optimization and Big Data” in het Evoluon in Eindhoven. Big Data is op dit moment een belangrijk thema in veel bedrijven. De eerste implementaties hebben zich vooral gericht op de analyse van klantgedrag en secundaire processen. De eerste stappen naar de primaire processen productie en logistiek worden nu gezet. In deze domeinen is echt veel resultaat te behalen met het inzetten van Big Data, uiteraard in combinatie met het real time plannen. Big Data zal immers de onvermoede relaties en patronen tussen gebeurtenissen in kaart brengen. Vervolgens moet je hier wel actie op nemen, door op deze relaties en patronen te gaan sturen. Dit doe je eerst en vooral met (real time) planning. Woensdag zal het hier de hele middag over gaan en ieder die hierbij aanwezig wil zijn is van harte welkom. Aanmelden kan nog via http://www.cginederland.nl/evenementen/inspiratiesessie-supply-chain-optimization-en-big-data