The solution to bridge the gap between business and ICT

Voor veel consultancy bedrijven en software leveranciers is het overbruggen van het gat tussen business en ICT de heilige graal. Blijkbaar is het nogal lastig, want er wordt al jaren over gesproken en “de oplossing” is er nog niet.
Wat is er aan de hand? De business en ICT spreken verschillende talen. De business spreekt namelijk mensentaal en de ICT-ers hebben hun taal al meer gericht op de uiteindelijke computersystemen. De ICT-ers moeten dit wel doen, zij moeten immers de vertaling maken naar de systeemeisen. In die vertaling gaat het met de afstemming met de business nogal eens mis. Een ander ding dat misgaat is dat de business vaak moeite heeft om de eisen en wensen op een gestructureerde manier aan te leveren. Voeg deze twee oorzaken samen, en je hebt de fameuze “gap” tussen business en ICT.
Het goede nieuws is dat er nu een oplossing is. Er zijn zogenaamde requirements management systemen die wel om kunnen gaan met mensentaal. Hierdoor neemt de kwaliteit van de requirements met 50% toe, en het verzamelen kost 20% minder tijd! Kortom, de bridge bestaat, nu nog even toepassen!!!

 

Doorbreek de “agility versus quality” tegenstelling

Om competatief te zijn moeten producenten constant nieuwe producten introduceren. Klanten verwachten excellente kwaliteit en services. Zelfs bij de beroemde merken gaat de snelheid nog wel eens ten koste van de kwaliteit. Dit kun je zien in terugroepacties, lange wachttijden bij storingen en dat producten het (soms) gewoon niet doen.
Een belangrijke oorzaak van de kwaliteitsproblemen is dat het samenspel van het nieuwe product, nieuwe productieprocessen en procedures onvoldoende uitgewerkt wordt. Het is te complex om te doen, zeker als er ook geautomatiseerde systemen betrokken zijn.
Al jaren zijn er oplossingen op de markt om requirements te managen. De achilleshiel van deze oplossingen is dat ze zeer technisch zijn. De eindgebruikers kunnen hun activiteiten niet meer in de ingewikkelde specificaties herkennen. Ook gaan de meeste implementaties van traditionele requirements oplossingen niet over de gebieden als productie, logistiek, HRM en financiën heen. Daardoor mist de integrale aansturing.
Gelukkig zijn er nu oplossingen op requirements management gebied die de semantiek (betekenis van woorden) van geschreven taal aankan. Hiermee kun je dus in begrijpelijke taal requirements vastleggen. Bovendien worden via de semantiek verbanden tussen de requirements gelegd, waardoor je dus als gebruiker ziet waar jou requirement nog meer toegepast wordt. De kwaliteit van de requirements neemt hierdoor toe met 50%, en het verzamelen gaat 20% sneller. Het kan dus wel: een kortere time-to-market met een betere kwaliteit!