Beat the change, before it beats you!,


De afgelopen weken heb ik een groot aantal bedrijven bezocht die worstelen met het snel en goed doorvoeren van veranderingen die moeten plaatsvinden. Uiteraard heeft ieder bedrijf zijn eigen challenges, maar toch zit er een patroon in. Vaak gaat het om doorvoeren van wet- en regelgeving, updates van ICT systemen of het invoeren van nieuwe productieprocessen.
Het patroon bij deze fundamentele veranderingen is dat er geen overzicht is waar de aanpassing allemaal impact heeft. Bij het opstellen van de eisen en wensen blijft er een onbestemd gevoel over de juistheid en volledigheid. Bovendien is de manier van vastleggen van die wensen en eisen niet consistent qua methode en diepgang. Doordoor is hergebruik nauwelijks mogelijk, en terugzoeken zeer tijdrovend.
Gelukkig is er nu een standaard ondersteund door een tooling die helpt bij deze dilemma’s. Het heet YMTY, en zorgt voor right first time; 20% minder doorlooptijd in de analysefase en 50% hogere kwaliteit van de eisen en wensen. Bovendien zijn de supply chain en manufacturing industrie standaarden onderdeel van YMTY. Hierdoor is het mogelijk om nog sneller te zijn, en eenduidig met je ketenpartners te communiceren. Uiteraard helpt YMTY ook om de documentatie gestructureerd te reviewen en audit efficiënter te laten verlopen.
Kortom: Beat the change, before it beats you!

 

Process mining in de industrie: wie durf?

De definitie van process mining is het kunnen analyseren van bedrijfsprocessen op basis van de vastlegging van de gebeurtenissen in ICT systemen. Veel systemen houden bij wie, wat, wanneer gedaan heeft. Met process mining krijg je inzicht in hoe je processen werkelijk verlopen, hoe lang iedere activiteit duurt en wat de wachttijden tussen de activiteiten zijn. Kortom je krijgt dus inzicht in:

- De werkelijke procesgang(en); de werkelijke volgorde van de uitgevoerde activiteiten

- De afwijkingen en non-compliances (overgeslagen stappen)

- Het rework dat uitgevoerd is

- De bottlenecks in het proces

 

De technieken achter van process mining bestaan al enkele jaren. Tot nu toe is de toepassing van process mining vooral gericht op de administratieve processen. Wordt het dus niet een tijd om de manufacturing en logistieke processen ook eens aan process mining te onderwerpen? Zeker in manufacturing, waar het hebben van een “historian-systeem” gemeengoed is, kan process mining prima toegepast worden.

 

Kortom wie durft het aan om inzicht te krijgen in de werkelijke procesgang binnen manufacturing, inzicht te hebben in de afwijkingen, non-compliances en bottlenecks? Dit inzicht is de basis voor het krijgen van meer grip op je organisatie en verdere stappen op het gebied van Lean Manufacturing.