Verbeter je bedrijfsresultaat, meet of acties uitgevoerd worden

Bovenstaande statement lijkt te simpel om waar te zijn. Je bedrijfswinst verhogen door te meten of iedereen zijn acties uitgevoerd heeft. Toch gaat het voor vrijwel alle bedrijven en instellingen op. Vaak zijn de KPI’s gedefinieerd, en worden tijdens overleggen de acties om de KPI’s positief te beinvloeden besproken en toegewezen. Door de hectiek van alle dag blijft de uitvoering van deze acties vaak achterwege. In de MT vergadering blijkt dat er een aantal cruciale acties (weer) niet uitgevoerd zijn. De directie kan hierover moeilijk boos worden, want in de uitvoering van hun eigen acties zijn ze ook nalatig geweest.

Hoe kun je dit patroon doorbreken, en dus je bedrijfsresultaat verbeteren? Meet de uitvoering van de acties, en publiceer dagelijks de status. Degene die zijn acties wel uitvoert scoort daarbij punten voor zijn “Karma”. Er zal een positieve competitie ontstaan om hogere Karma-scores te krijgen. Dit ga je terugzien in je bedrijfsresultaat!

Zelf je Big Data visualiseren

Je herkent vast wel de situatie waarbij je excel bestanden of databases hebt met daarin veel gegevens. De uitdaging is om hier stuurinformatie van te maken. Je verzint dus queries en maakt van de uitkomsten mooie tabellen en grafieken. De “die-hards” onder ons kunnen zelfs toveren met draaitabellen en maken combinaties van gegevensbestanden. Als de uitkomsten er eenmaal zijn, ontstaat de uitdaging van een nadere analyse. Vaak wil je dan net een andere doorsnede, een groep gegevens isoleren, trends inzichtelijk maken of op een specifieke datumrange inzoomen.
Wat relatief onbekend is, is dat er tooling op de markt is die dit soort analyses ook voor leken mogelijk maakt. Denk hierbij aan de software van Tableausoftware.com. Hiermee kan de gebruiker heerlijk eenvoudig en interactief zijn eigen (maar ook publieke) data ontginnen. Dus wil je de productiviteit van je kenniswerkers vergroten, overweeg dan zeker de aanschaf van Big Data visualisatie software. De business case hiervoor is snel te maken!